Jak jsem ke štěnicím přišel

Štěnice na dovolené

Štěnice na dovolené

nejčastějším způsobem, jak se nám doma objeví štěnice je ten, že si je přivezeme z dovolené v zavazadlech. Následuje možnost migrace štěnic ze sousedních prostor – bytu. To je však již jen důsledek zavlečení hmyzu do objektu např. právě z dovolené.

Je možná nějaká prevence proti štěnicím na dovolené ?

Preventivně bohužel můžeme jen velmi málo. Můžeme pouze:

 • uskladnit zavazadla mimo obvyklá úložná místa: NE do úložných prostor postelí, na postele a ani k postelím, NE do skříní. Nejlépe je nechat na stolku. Plusem je, že se může významně snížit riziko migrace štěnic právě např. do kufru. Mínusem je to, že je to velmi nepraktické.
 • neukládat oblečení do skříní, na postel
 • klasickým sprejem na lezoucí hmyz obstříknout nohy stolku, na kterém máme kufr a oblečení. Stejně i nohy postele. Repelentní složka komerčního přípravku může štěnice odpudit.
 • použité prádlo a oblečení ukládat do samostatného igelitového pytle nebo tašky a po návratu domu jej neprodleně samostatně vyprat na co nejvyšší teplotu.
Štěnice doprava hubení

Štěnice v dopravních prostředcích

 • Vzhledem k pohybu velkého množství lidí a především k uskladnění zavazadel společně není vyloučeno, že dojde k migraci štěnic zejména mezi zavazadly v zavazadlovém prostoru a nejen v něm. Jedinou možnou prevencí by bylo neuskladňovat zavazadla ve společných prostorech s ostatními a to jak kufry, tak příručními zavazadly. To však ve většině případů není technicky možné.
 • Někteří dopravci dbají na svojí pověst a na dobré jméno firmy a nechávají pravidelně provádět represivní zákroky proti štěnicím zejména v dálkových  autobusech, ale bohužel existuje velké množství firem, které tento problém neřeší (někdy z neznalosti) a co se děje v zavazadlových prostorech z hlediska dezinsekce je nazajímá a tím nepřímo podporují migraci štěnic do našich domácností.

Štěnice hubení

 

Štěnice v bytě

Jsou dva způsoby, jak se vyskytly štěnice v lidmi obývaném prostoru:

 • migrací mezi byty (od sousedů,…)
 • zavlečením z jiných prostor – z hotelu, ubytovny, dopravních prostředků, ale i od sousedů, kteří bydlí v domě o několik pater jinde, ale které navštěvujeme a můžeme si tak štěnice přenést – opět nejpravděpodobněji v zavazadlech.
 • Pokud je v sousedním bytě výskyt štěnic, jenž není dlouhodobě řešen, dochází k jejich významnému přemnožení.  Výrazně se tím zvyšuje  pravděpodobnost, že štěnice migrují do našeho bytu. Ty mohou migrovat různými netěsnostmi mezi byty, přičemž nejčastěji to bývají průchody stoupaček ústředního topení. Za teplých nocí není vyloučena ani migrace mezi byty otevřenými okny. Dokonce se často nemusí jednat přímo o sousední byty. Zavlečení štěnic do bytu je také možné ze staršího nábytku zakoupeného v bazaru. Bohužel nelze zcela vyloučit, že i se zakoupeným novým nábytkem nebo matrací si můžeme štěnice přinést domů*. Možné je i zavlečení s knihami a časopisy z antikvariátu.
Štěnice v hotelu

Štěnice v hotelu

 • Výskyt v hotelích, ubytovnách, hostelích je v současé době tím nejčastějším zdrojem šíření. Bohužel tomuto jevu nelze zcela zabránit ani systematickými dezinsekčními zákroky a zodpovědným přístupem personálu a majitelů těchto zařízení.To je dáno tím, že zde dochází k velkému střídání ubytovávaných a nikdy nelze předem vědět, který z příchozích hostů má zrovna v zavazadle štěnice z jiných napadených prostor (bytů, hotelů, ubytoven). Pak může postačovat jedno přespání v pokoji s výskytem štěnic a je pravděpodobné, že si několik jedinců štěnic odvezeme a tím můžeme i nevědomě šířit tento hmyz dál.
Štěnice v kanceláři

Štěnice v kanceláři:

 • obecně platí, že v kancelářích se provádějí dezinsekční zákroky proti štěnicím relativně málo. Důvodem je to, že v kanceláři nepřespáváme a tudíž nemají štěnice příliš příležitost se přímo projevit, protože v době, kdy jsou v kancelářích lidé = zdroj potravy, je světlo. A jak již bylo uvedeno, štěnice jsou světloplaché. Do té doby, než je z úkrytu vyžene repelentní složka dezinsekčního přípravku. Pak jsou vidět i přes den.

Avšak kenceláře mohou být jakousi přestupní stanicí mezi zavazadly, která jsou uskladněna v šatnách, společných skříňkách aj.

 

Návrat na hlavní stránku zde:

http://www.jak-vyhubit-stenice.cz/

VOLEJTE ZDARMA 800 100 180

DISPEČINK 602 204 500

(Obrázky jsou pouze ilustrační a nepoukazují na objekty s výskytem štěnic).